Om Tipselit

Utbildningsprojekt på flera plan

Tipselit var på pojksidan mellan 1992-2019 ett samarbetsprojekt mellan Föreningen Svensk Elitfotboll och Svenska Spel, fotbollens huvudsponsor, med syfte att utveckla svensk elitfotboll. Detta gjordes genom målmedveten satsning på unga talanger. Svensk Elitfotboll hade projektledarrollen.

Från starten 1992 riktades stödet till elitklubbarnas juniortränare. Från 2010, med idéer från Elitprojektet, var inriktningen klubbens verksamhet för spelare 8-19 år. Det övergripande målet med samarbetet var att skapa framtida elitspelare till våra elitklubbar. Från och med 2014 erbjöds även klubbar utanför SEF deltagande och som mest deltog cirka 65 klubbar i nätverket.

Varje år bidrog Svenska Spel med tolv miljoner kronor till svensk ungdomsfotboll. Pengar som Svensk Elitfotboll fördelade ut enligt ett certifieringssystem bland de deltagande klubbarna.

Vad innebar Tipselitprogrammet?
Föreningen fick möjlighet att förstärka sin talangutveckling genom att anställa kvalificerade tränare för sitt utvecklingslag. Tanken var att talangerna ska få en elitinriktad fotbollsutbildning av i första hand heltidsanställd tränare. Syftet var att trygga svensk fotboll för framtiden.

Projektet hade ett ansvar för att spelare och tränare skulle ha goda träningsmöjligheter och man tog ett socialt ansvar för att talangerna skulle få en civil utbildning i form av studier eller yrkesutbildning.

Hur många spelare i Allsvenskan och Superettan passerade genom Tipselit varje säsong?
Om vi förutsätter att varje lag i Allsvenskan och Superettan har 25 spelare i sin trupp så finns det 800 spelare på elitnivå varje säsong. 2018 kom 636 av dessa från Tipselit, 283 i Allsvenskan och 353 i Superettan. Det gör att grovt räknat så har 164 stycken elitspelare, det vill säga 20%, en annan bakgrund än Tipselit, vilket också innebär att cirka 80% av alla Sveriges elitspelare på något sätt har utbildats genom Tipselit.

Ser man till de svenska landslagen så är även där en klar majoritet av spelarna utbildade i Tipselit. 21 av 23 spelare i A-landslagets trupp till EM i Frankrike 2016 kom från Tipselit och 20 av 23 spelare från det landslag som vann U21-EM 2015 kom från projektet.

Tittar man på tränarna i Allsvenskan och Superettan så är även där ett stort antal av huvudtränarna skolade i Tipselit.

Läs mer om flickornas Tipselit här.