Certifiering

Tipselitakademier 2017

Det är 2017 års som redovisas. 62 föreningsbesök gjordes under perioden november 2017 till februari 2018. SEF:s föreningsutvecklare Thomas Lyth, Thomas Westerberg, Hans Lindbom, Lars Jacobsson och Patrik Caro besökte klubbarna och klubbarnas ansvarige för ungdomsakademi eller motsvarande.

Syftet med certifieringen är att:

– kvalitetssäkra klubbarnas arbete med spelarutveckling i åldern 8-19 år
– identifiera klubbarnas egna utvecklingsområden
– stödja och i dialog medverka till klubbarnas eget utvecklingsarbete
– skapa en stimulerande manual för de deltagande föreningarna
– skapa tydlighet gentemot styrelse, sponsorer, spelare, föräldrar, andra klubbar, kommun etc.
– underlätta för föreningen att identifiera sin roll inom den svenska fotbollen
– framhålla spelarutveckling och ledarutveckling som de viktigaste faktorerna
– höja kvaliteten på spelarutvecklingen i ett internationellt perspektiv

Certifieringen ska vara ett levande dokument och ständigt utstå ifrågasättande och utvärdering. Ändringar i certifieringsmodellen skall först analyseras och beslutas i akademichefsgruppen.

Verksamhetsområden

Modellen innehåller följande åtta områden och som värderas i form av poäng:

Verksamhetsområden Antal frågor Max poäng
A. Föreningens mål med ungdomsverksamheten 8 till 19 år 5 150
B. Spelarutveckling 13 250
C. Tränar- och ledarorganisation 13 250
D. Tränings- och matchfaciliteter 4 110
E. Föreningens skolsamverkan från 8 till 19 år 3 80
F. Föreningens samarbete med andra föreningar från 8 till 19 år 2 80
G. Rekrytering av spelare och ledare 4 80
H. Sportsliga resultat av ungdomsverksamheten
44 1000

Områdena A-G kan ge maximalt 1 000 poäng. H har inget poängtak. Poäng ges för hur många år en spelare tillhört föreningen i åldern 12-19 år och sedan debuterat i elitsammanhang.

Föreningen ska ha minst 500 poäng på A-H för att bli certifierad som Tipselitakademi.

Antal uppnådda poäng ger följande nivåindelning i form av stjärnor:

Beteckning Poäng Nivå
SEF Akademi 500 poäng eller mer
SEF Akademi 750 poäng eller mer
SEF Akademi 1 000 poäng eller mer
SEF Akademi 1 500 poäng eller mer
SEF Akademi 2 000 poäng eller mer

 

TIDIGARE ÅR
Certifieringen 2016